Ons skool

Page 1 of 212

Klerebank Tye

Klerebank Tye

... (Lees verder...)

Die Hoërskool Bellville se gr.8’s het Vrydag Leeukop geklim

Die Hoërskool Bellville se gr.8’s het Vrydag Leeukop geklim. Click hier vir video waar hulle trots die skoollied sing... (Lees verder...)

BEURSVORMS

Kontakpersone vir BEURSVORMS Huidige leerders : Graad 8 tot 12 – kontak mnr. Pine Anker (pineanker@hsvellville.co.za) Toekomstige Graad 8’s – mgravett@hsbellville.co.za... (Lees verder...)

Uittekenprosedure

Uittekenprosedures... (Lees verder...)

Klerebank-tye 2018

Klerebank-tye 2018

... (Lees verder...)

GROOT NUUS!!! Hoërskool Bellville stel nuwe APP bekend!

GROOT NUUS!!! Hoërskool Bellville stel nuwe APP bekend!

Hoërskool Bellville het vandag gedurende sy saalperiode sy nuwe app bekend gestel in samewerking met Camouflage. Weer eens ‘n bewys dat Bellville een van die toonaangewende skole is in die Wes-Kaap! Die leerders het die geleentheid gekry om die app... (Lees verder...)

Voorgeskrewe Skooldrag

SEUNS: SOMER – KWARTAAL 1 EN 4 Lyfband Grys (word saam met broek verkoop). Swart (geen motief op die lyfband). Geen oordadige gespes nie Middelgrys sajetbroek – lank of kort (indien die langbroek se pype afgesny word, moet dit dieselfde lengte wees as... (Lees verder...)

Waar u skoolklere kan koop

LEWERANSIERS WAT ONS SKOOLKLERE AANHOU: Die skoolklere wat aan die voorgeskrewe vereistes beantwoord, is by die volgende sakeondernemings verkrygbaar: School and Leisure (Willowbridge-Noord 39, Carl Cronje Rylaan oorkant Checkers) (021 914 0495) De Jagers Uitrusters, (regoor Tygervallei Sentrum langs Chris Willemse Fietse)... (Lees verder...)

Die skoollied

Die skoollied is reeds in 1937 verwerk en getoonset deur mnr D.H. Cilliers. Waar Tafelberg sy skadu’s werp van kruine groots en skerp, Aan Kaapse Vlak se noordergrens – die vrug van hartewens – pryk stewig soos ‘n vaste rots... (Lees verder...)

Die skoolwapen en skoolvlag

DIE SKOOLWAPEN “Kort na die stigting van die skool in Januarie 1937 is daar gevoel dat alle middels aangewend moet word om so gou moontlik ‘n eenheids- en samehorigheidsgevoel by die leerders te kweek, en derhalwe is ‘n kompetisie uitgeskryf... (Lees verder...)

Page 1 of 212