Die skoollied

Die skoollied is reeds in 1937 verwerk en getoonset deur mnr D.H. Cilliers.

Waar Tafelberg sy skadu’s werp van kruine groots en skerp,
Aan Kaapse Vlak se noordergrens – die vrug van hartewens –
pryk stewig soos ‘n vaste rots ons Alma Mater trots,
Waar opgelei word in Sy krag die jeug vir nageslag.
Koor: Die Bellville Hoërskool wil trag
Met woord en daad en in gedrag
By werk en spel van dag tot dag
Sy plig te doen met ‘n vrolik’ lag,
Sy plig te doen met al sy mag.

(Daar is ook ‘n tweede en derde vers.)