Aansoekprosedure

Prospektus en Inskrywingsvorms

Baie dankie dat u Hoërskool Bellville gekies het! U het die regte besluit geneem! Ons prospektus en inskrywingsvorms vir 2018-inskrywings is hieronder beskikbaar.  Om verdere inligting aangaande inskrywings te bekom kan u ook die skool skakel by 021-948 1801. Daar... (Lees verder...)

HOE SKRYF EK IN?

1. Maak ‘n afspraak by mev Bets Mong by 021 948 1801. Beide die ouer en die kind moet die afspraak nakom. 2. Bring die volgende saam: Die voltooide inskrywingsvorm – die wettige ouer / voog moet teken. (as aflaaibare dokument... (Lees verder...)