Merietebeurse en afslag

ALGEMEEN : BEURSE EN AFSLAG

1. Die aantal beurse wat elke jaar toegeken word, sal afhanklik wees van die beskikbaarheid van fondse.
2. Die besluit van die Beheerliggaam is finaal en geen besware sal aangehoor word nie.
3. Aansoekvorms moet die skool bereik teen die keerdatum soos jaarliks bepaal. Aansoekers sal per pos in kennis gestel word of hulle aansoek suksesvol was of nie.
GR. 7
1. Beurse
1.1 Die beurse word verhaal as ‘n volle vrystelling van skoolgeld en geld aanvanklik vir twee jaar. Geen ander vorm van finansiële vergoeding is ter sprake nie.
1.2 Die beurse word vir die eerste keer toegeken vir prestasies wat tydens die graad 7-jaar behaal word.
1.3 Die voortsetting van die beurs is onderhewig aan die finansies beskikbaar en die voldoening aan die kriteria gestel.
1.4 Die beheerliggaam mag op ‘n ad hoc-basis merietebeurse toeken aan gevalle wat nie by dié bestaande riglyne pas nie.
1.5 Nie almal wat kwalifiseer, sal beurse ontvang nie, aangesien slegs ‘n beperkte aantal beurse beskikbaar sal wees.
2. Kriteria
2.1 Akademie: Minimum van 90%-gemiddeld in graad 7
2.2 Sport: Provinsiale span in ‘n skoolsport
2.3 Musiek/Sang/Drama: Prestasies van hoogstaande gehalte (Provinsiale wenners, ens.)
2.4 Om vir 2.2 en 2.3 te kwalifiseer, moet ‘n minimum van 50%-gemiddelde in die graad 7-eksamen behaal word.
2.5 Skriftelike, gesertifiseerde bewyse vir alle prestasies moet gelewer word, asook ‘n kort getuigskrif oor gedrag, onderteken deur die skoolhoof.
2.6 Voortsetting van beurse na een jaar:
2.6.1 Voortgesette uitstekende prestasie
2.6.2 Slaag in graad
2.6.3 Goeie gedrag
2.6.4 Beskikbaarheid van fondse
Om die aansoekvorm af te laai, kliek op die volgende skakel: