OOV: EEN UUR PER MAAND


Dit is die mikpunt van die OOV om genoeg ouers te kry sodat elke vrywillige ouer slegs een uur per maand sal afstaan om te help tydens sportdae wat by ons skool aangebied word.

Die gedagte is om betrokke ouers in te span tydens die uur terwyl die kinders opwarm vir hul sport. Die fondse word aangewend vir u kind, hetsy hulle sport doen aldan nie, en tans sukkel ons met slegs 50 name op ons lys om hierdie droom te verwesenlik. 
Help ons asb. en gee die per e-pos die volgende deur aan oov4hsb@gmail.com :

Naam
Van
Huis en selfoonnommer
Jou kind(ers) se sport
Waar jy betrokke sal wees (Kombuis/snoepie/hekke)

Indien jou kind nie by ‘n sport betrokke is nie, is hierdie dalk die gulde geleentheid om die voorbeeld te stel… soos hulle se: “Kinders leef wat hulle leer!”