Beskou foto’s van die 80-jaar vieringe

Kliek hier om na foto’s van die 80-jaar vieringe te kyk.

.