Oudbond: Projek 80

Aandag alle oud-leerders

Geagte oud-leerder

Projek 80 is ‘n poging wat die skool loods om in die jaar wat die skool 80 jaar oud word R800 000 in te samel om verskeie projekte te loods.

In verskeie omsendbriewe aan ons oudleerders, het ons reeds genoem dat die skool baie hard poog om aan die voorpunt van voortreflikheid  te bly. Die koste om dit te vermag is egter geweldig hoog .

Om die mikpunt te bereik, wil die skool  graag sy oudleerders  betrek. Ons is dus op soek na ‘n 1 000 oudleerders wat bereid is om ‘n verjaardaggeskenk van R800 voor die einde van 2017 aan die skool te skenk.

Die bedrag kan ‘n eenmalige geskenk van R800 wees of  10 paaiemente van R80.  Almal wat R800 (of meer) skenk, se name sal op ‘n donateursbord in die voorportaal van die skool verskyn.

‘n Vorm waarop u u besonderhede  kan invul , word hieronder geplaas:

Oudbond DONASIEVORM 2017

‘n Kwitansie sal by ontvangs van die skenking  aan u uitgereik word.

U skenking sal met groot dankbaarheid aanvaar word.

 

.