Omsendbrief rakende Skoolfonds 2019

HS Bellville LOGO

ALLE OUERS/VOOGDE :

Daar is vandag ‘n omsendskrywe rakende skoolfonds 2019 aan leerders uitgedeel wat ALLE OUERS asb. moet invul en onderteken. Dit moet Maandag 29 Oktober 2018 ingehandig word.

.