Hoërskool Bellville groet ‘n legende

PANSEGROUW, M.

Hoe sê mens dankie vir iemand wat ‘n leeftyd aan die onderwys en Hoërskool Bellville bestee het? Juf. Margaret Pansegrouw (voorheen juf. Vos) groet die skool ná 39 jaar se betrokkenheid, waarvan 36 jaar permanent was. Sy het 14 jaar as onderwyser en 22 jaar as sport-organiseerder by die skool gewerk. Sy het haar onderwysloopbaan in 1974 begin en in 1979 vir die eerste keer by die skool afgelos en dadelik by sport betrokke geraak. Hoërskool Bellville kan nie genoeg dankie sê vir alles wat juf. Pansegrouw vir die skool beteken het nie. Die skool het besluit om haar te vereer deur ‘n byeenkoms, wat haar na aan die hart lê, na haar te vernoem. Die Bellville-sportdae vir laer- en hoërskole gaan in die toekoms as die Margaret Pansegrouw-sportdae bekendstaan.

 

 

.