Afwesighede: Nuwe reëling

Tot verdere kennisgewing sal afwesighede deur mnr. G. Theron hanteer word.

Hy is in mnr. Britz, wat ernstig siek is, se kantoor.

.