Ontmoet Vakonderwysers 2016

Ontmoet ons vakonderwysers! Departemente is alfabeties gerangskik met foto’s van die vakonderwysers wat die betrokke vakke aanbied, daaronder.

Afrikaans

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: L. Rossouw, J. Biesenbach, A. Theron, M. Franken (Departementshoof), S. Basson, S. Loubser, S. Vermeulen en H. van der Westhuizen

 

 

Drama

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: H. van der Westhuizen (Departementshoof) en R. van der Merwe

 

Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: E. Jansen van Rensburg, E. Brand, E. Kruger, M. Aucamp, P. Anker, L. Bezuidenhout, S. Kruger en M. Stoffels

 

English Home and First Additional Language

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: A. Burger, D. Stassen, M. Emery (Departementshoof), P. Nelson, L. Scott, H. van Lill, M. Rippenaar en L. Cloete

 

Fisiese Lewensoriëntering

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: J. Joubert, R. Botha, L. Steenkamp, M. Aucamp, E. Kruger en M. Stoffels

 

Geografie en Sosiale Wetenskappe

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: R. Brand, H. Rulfo, P. Stofberg, E. Ward en H. Boonzaaier

 

Ingenieursgrafika en –Ontwerp


 

 

 

 

 

 

 

VLNR: A. Cromhout (Departementshoof) en H. Grobler

 

Inligtingstegnologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Bezuidenhout

 

 

Kuns en Kultuur en Visuele Kuns

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: D. Kitching (Departementshoof Visuele Kuns), H. Boonzaaier, M. den Haan en C. Steenkamp

 

Lewensoriëntering

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: A. de Villiers (Departementshoof) en L. Steenkamp

 

Musiek

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: H. Boonzaaier, M.den Haan en C. Steenkamp

 

Natuurwetenskappe

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: H. Coetzee, J. Joubert, L. Coetzee, M. Fouché, E. van der Merwe, C. Stander en D. du Plessis

 

Rekenaarstoepassingstegnologie

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: L. Bezuidenhout, S. Olckers en E. Ward

 

Siviele Tegnologie

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: S. Kruter en E. Jansen van Rensburg

 

Tegnologie

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: H. Grobler, H. Coetzee, M. Fouché en C. Stander

 

Toerisme

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: H. Rulfo (Departementshoof) en S. Loubser

 

Verbruikerstudie

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: E. Augustyn en M. Burger

 

 

Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: E. Coetzee, W.  , Z. Taljaard, J. Roux, R. Lotter, N. Aucamp, C. Badenhorst en L. Meyer

.