Hoërskool Bellville

Ons webwerf is tans onder konstruksie

SIELKUNDIGE HULPDIENS

Voorligting word aan die leerders deur die onderwyser-voorligter en vakonderwysers gegee. Die voorligter / sielkundige is beskikbaar indien hulp nodig is met vakkeuse in graad

Lees verder »

Leeslaboratorium

Ons skool bied die rekenaargebaseerde leesprogram, Cami Reader, aan om leerders te help om met begrip te lees en terselfdertyd hul leesvaardighede op te skerp.

Lees verder »