“READERS ARE LEADERS” / LESERS IS LEIERS

‘n Rekenaargebaseerde leesprogram wat gratis by die skool aangebied word om leerders te help om met begrip te lees en terselftertyd hul leesvaardigheid op te skerp.

DINSDAG:                14:45-15:30

WOENSDAG:           14:45-15:30

DONDERDAG:         14:45-15:30

Die klasse vind in die biblioteek plaas. Indien daar oorvleueling met sport- of kultuuraktiwiteite is, kan dit met mev. Hanmari Pretorius (hpretorius@hsbellville.co.za) uitgeklaar word. Alle leerders wat uitgeroep en verwittig is van hulle uitslae, moet ten minste twee van die drie dae bywoon.