Die Visie en Missie van Hoërskool Bellville

VISIE

Om elke leerder so voor te berei dat hy in die toekoms gereed sal wees vir alles (Paratus Ad Omnia).

MISSIE

Om ‘n omgewing/klimaat te skep waarin alle rolspelers GELUKKIG kan wees, daarom geld die volgende uitgangspunte veral ten opsigte van die leerders:

  • ‘n Gelowige kind is ‘n gelukkige kind;
  • ‘n Gehoorsame kind is ‘n gelukkige kind;
  • ‘n Hardwerkende kind is ‘n gelukkige kind;
  • ‘n Betrokke kind is ‘n gelukkige kind.

Dit is ‘n besondere missie om elke leerder te begelei om sy volle potensiaal te ontwikkel en om as ‘n gelukkige en goed voorbereide en toegeruste jong volwassene die lewe in te gaan.