Hoërskool Bellville

Ons webwerf is tans onder konstruksie

BEURSVORMS 2023

BEURSVORMS Vorms vir merietebeurse is beskikbaar by mnr. V. Dickason (vdickason@hsbellville.co.za) SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 31 Mei 2023    

Lees verder »

PROSPEKTUS 2023

Die Hoërskool Bellville is ‘n tradisieryke skool wat TOEKOMSGERIG is en 2023 met vertroue aanpak. Waar waardes, dissipline, trots en uitstaande AKADEMIESE PRESTASIE reeds vasgelê

Lees verder »