EREKLEURE VIR KULTUUR

Die Hoërskool Bellville is trots op die prestasies van sy leerders en gee tydens jaarlikse prysuitdelingsfunksies en afsluitingsfunksies erkenning aan leerders wat op verskeie vlakke presteer.


Erekleure word toegeken aan leerders wat UITSTAANDE prestasies behaal het. Kriteria word deur die skool vasgelê en word van tyd tot tyd hersien. Leerders wat erekleure ontvang, het die reg om die erekleurewapen asook die koordomboorsel op hulle skoolbaadjies te laat aanbring. Leerders betaal self hiervoor. Balkies word toegeken aan leerders vir 3 kwartale van die jaar op die top 20 akademiese lys verskyn. Balkies word onder die wapen op die baadjie aangebring.


‘n Erekleurekomitee besluit oor die toekennings volgens bepaalde riglyne.


Blaasorkes:

3 jaar lid van die orkes en gereeld by oefeninge en opvoerings.

Die speler moet Graad … of ‘n vergelykbare prestasie in sy/haar instrument behaal en die orkes moes in die vorige 3 jaar ‘n besondere prestasie bereik het in ‘n prestige kompetisie.

Koor:

3 jaar lid van die koor wat in dié tyd ‘n besondere prestasie behaal in ‘n prestige koorkompetisie.

Musiek:

  • Slaag Graad 7 met Lof, slaag Graad 8.
  • Slaag Musiek Graad 4, 5, 6 en word op die Unisa ere-rol geplaas/ ABRSM 90% / Trinity Guildhall 90%.

Olimpiades:

Leerder is onder eerste 10 in ‘n landwye olimpiade.

Drama:

‘n Prestasie in’n prestige kompetisie op Nasionale vlak.