Beheerliggaam

DRINGENDE KENNISGEWING: TUSSENVERKIESING VAN NUWE LEDE TOT DIE BEHEERLIGGAAM

DRINGENDE KENNISGEWING: TUSSENVERKIESING VAN NUWE LEDE TOT DIE BEHEERLIGGAAM

Klik hier vir die skrywe: Brief insake tussenverkiesing_Beheerliggaam 28 Jan 2022... (Lees verder...)

KENNISGEWING: BEHEERLIGGAAMVERKIESING VAN 10 MAART 2021

KENNISGEWING: BEHEERLIGGAAMVERKIESING VAN 10 MAART 2021

Ons maak staat op elke ouer om te stem. Daar moet ongeveer 300 ouers stem om ‘n kworum te behaal, anders moet die hele proses herhaal word. Daar is pryse vir die graadgroep en klasseksie met die meeste stemme. Klik... (Lees verder...)

Beheerliggaamverkiesing 2021: Genomineerde ouers

Beheerliggaamverkiesing 2021: Genomineerde ouers

Hoërskool Bellville kondig graag die genomineerde ouers vir die Beheerliggaamverkiesing aan.   Die verkiesing vind op Woensdag, 10 Maart plaas. Elke ouer het die geleentheid om die heeldag van 06:30 – 18:30 te stem. Daar sal tydens die volgende tye... (Lees verder...)

VIDEO EN TWEEDE KENNISGEWING OOR BEHEERLIGGAAMVERKIESING 2021

KYK HIER: Die kieserslys is by die skool beskikbaar vir enige insae of kontrole deur ouers. Ons doen ‘n beroep op ouers om kandidate te nomineer of u bereid te verklaar om op die Beheerliggaam te dien. Klik hier vir... (Lees verder...)

BELANGRIKE KENNISGEWING: Beheerliggaamverkiesing van 10 Maart 2021

Die Beheerliggaam speel ‘n baie belangrike rol in die skool. Ons doen ‘n beroep op ouers om hulle bereid te verklaar om op die Beheerliggaam te dien. Klik hier: Brief van 17 Feb oor Beheerliggaamverkiesing van 10 Maart 2021 Klik... (Lees verder...)

Beheerliggaam tussenverkiesing

Ouers word herinner aan die Beheerliggaam tussenverkiesing vanaand (24 Februarie 2020) in die skoolsaal om 19:00.... (Lees verder...)

‘n Kennisgewingbrief aangaande die Beheerliggaamtussenverkiesing van 24 Februarie is vandag aan die leerders uitgedeel. Klik hier vir Kennisgewing  ... (Lees verder...)

KENNISGEWING AAN OUERS OOR BEHEERLIGGAAMVERKIESING

Hiermee net ‘n herinnering dat die tussenverkiesing van een ouer vir die beheerliggaam vanaand 11 Februarie om 18:30 in die Gimnasium plaasvind  (terwyl u kind die MTBS-oefening bywoon). Mnr. Nico Grobbelaar (voorsitter) kan nie meer op die beheerliggaam dien nie, omdat... (Lees verder...)

Beheerliggaam Tussenverkiesing brief 11 Februarie

Kliek hier vir brief oor die Beheerliggaam Tussenverkiesing ... (Lees verder...)

Uitslae van Beheerliggaamverkiesing

Uitslae van Beheerliggaamverkiesing

Baie dankie aan elke ouer wat tyd afgestaan het om vir die 2018 beheerliggaam te kom stem. Die volgende ouers is verkies: Nico Grobbelaar – Voorsitter Marius Fivaz – Ondervoorsitter Nico Nel – Tesourier Martha du Plessis – Sekretaresse Deon... (Lees verder...)