Skoolfonds 2019

HS Bellville LOGO

Ons herinner ouers dat indien u die volle skoolfonds voor/op 31 Jan 2019 vereffen, kry u R1240.00 afslag en is die bedrag betaalbaar R23 620 per leerder.

.