SLUITKASTE VIR 2020

Gedurende die eerste week kry die leerderleiers die geleentheid om vir hulself sluitkaste te kies .

Daarna kry al die leerders wat reeds in 2019 ‘n sluitkas besit het die geleentheid om dit te hernu as hulle dit nog wil gebruik in 2020.

Daarna kry alle leerders wat nog nooit ‘n sluitkas gebruik het nie, die geleentheid om een te koop vir 2020.

Leerders kry gelyke kanse om die sluitkas te koop en geen sluitkas word bespreek of gehou vir ‘n leerder nie.

‘n Boonste sluitkas kos R 90 en ‘n onderste sluitkas R 80 vir die jaar.

Leerders betaal die bedrag by finansies in en bring die kwitansie na lokaal F16 waar hulle ‘n nommer sal kies.

NB! LEERDERS MOET NA DIE AFKONDIGINGS LUISTER EN DAN SAL HULLE PRESIES WEET WATTER GROEP NOU SLUITKASTE KAN KOOP.

.