Jaarbladbestellings

Jaarbladbestellings moet more (Woensdag, 4 Desember) by juf Brink in die gimnasium afgehaal word tydens uithandiging van rapporte (8:00 tot 9:00).

Matrieks sal hulle s’n op 8 Januarie 2020 ontvang.

.