BOODSKAP AAN OUERS OOR AFSTANDSONDERRIG (WEEK 3): 3 MEI 2020

Die brief bevat ook belangrike inligting oor week 3 van die skool se afstandsonderrig gedurende die Covid-19 staat van inperking.

Klik hier: Boodskap en Inligting

.