BOODSKAP VAN DIE HOOF – HEROPENING VAN DIE SKOOL

20 Mei 2020

Beste Ouers

Die Hoërskool Bellville se belangrikste prioriteit is die welstand van ons leerders, ouers en personeel.

Ons wil ouers graag gerusstel en die versekering gee dat die projekplan vir die heropening van die skool reeds in werking gestel is. Die proses word binne die raamwerk van die WKOD-protokol gedoen. Ons span het reeds verlede week begin om die skool te ontsmet en skoon te maak.

Meer inligting oor die proses en heropening op 1 Junie vir die graad 12’s sal binnekort aan ouers gestuur en op kommunikasie-platforms geplaas word. Afstandsonderrig vir alle grade gaan intussen onverstoord voort.

Baie dankie aan ons ouers, personeel en leerders vir jul samewerking, ondersteuning, positiewe gesindheid en geduld gedurende hierdie proses.

Paratus Ad Omnia
Deon du Plessis
Skoolhoof

.