GRAAD 12 BASISLYNASSESSERING: REËLINGS EN BELANGRIKE INLIGTING | 9 JULIE 2020

LEERDERS MOET ASSEBLIEF KENNIS NEEM VAN DIE VOLGENDE BAIE BELANGRIKE REËLINGS:

Daar sal môre op Vrydag 10 Julie 2020 geen skool vir die graad 12’s wees nie (welverdiende studietyd vir
basislynassessering). Die ander grade gaan egter met klasse by die skool en/of afstandsonderrig voort.

Sterkte aan die matrieks met die basislynassessering wat op Maandag 13 Julie 2020 begin. Inligting oor die basislynassessering is reeds vroeër aan die graad 12’s gegee. Dit is ook by die volgende skakels beskikbaar.

Klik hier vir die belangrike reëlings en inligting: BASISLYNASSESSERING JULIE 2020

Klik hier vir die basislynassesseringsrooster: BASISLYNASSESSERINGSROOSTER

 

 

 

.