14 DES. 2020 | GR. 12 | DEPARTEMENT VAN BASIESE ONDERWYS OOR DIE HERSKRYF VAN VRAESTELLE

Klik hier vir die amptelike skrywe van die Departement: Circular E33 on Cancellation of the Rewrite fo Maths Phys sc (1) (003)

Matrieks hoef nie die twee uitgelekte vraestelle oor te skryf nie.

.