Sport-kampe of -oefensessies

Saterdag, 2 Januarie 2021
Beste ouers en leerders van die Hoërskool Bellville
Neem asb. kennis:
In lyn met die nuutste Covid-19-regulasies (soos in die Staatskoerant van 29 Desember 2020 gepubliseer) sal daar geen sport-kampe of -oefensessies by die skool plaasvind tot en met verdere kennisgewing nie. Dit sluit die reeds geskeduleerde atletiekoefensessies van 4 tot 14 Januarie in.
Ons vra egter dat ons leerders gedurende die res van die vakansie aktief (binne perke) sal wees en die oefenprogramme wat hul ontvang het sal volg.
Wees asb. veilig in hierdie tyd en pas julself mooi op!
Vriendelike groete
Vernon Dickason
Visehoof: Sport en Werwing

.