POPIA: Belangrike brief en Vrywaringsvorms

Geagte Ouers en Leerders

VRYWARINGSVORMS: LEERDERFOTO’S / -BEELDMATERIAAL / -VIDEO’S / -INLIGTING

Hoërskool Bellville se waardes van integriteit, respek en eerlikheid word altyd toegepas in die manier waarop ons leerders se inligting, foto’s, video’s en beelde hanteer en verwerk, hetsy vir skool- of bemarkingsdoeleindes van ons tradisieryke skool.

Die skool benodig u skriftelike toestemming sodat ons kan voortgaan met die manier waarop ons dit tans doen en om te voldoen aan die vereistes van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 wetlik in werking tree. Hoërskool Bellville verbind hom tot die beskerming van persoonlike inligting en die nakoming van die wetgewing en regulasies.

Prosedure:

  • Lees asseblief die brief.
  • Voltooi asseblief beide vorms.
  • ’n Hardekopie van u vorms moet voor/op 24 Junie 2021 by die leerder/s se registeronderwyser ingehandig word.
  • Elke leerder se vorms moet asseblief afsonderlik voltooi word en nie per gesin nie.
  • Geen vorm sal per e-pos aanvaar word nie.

Klik hier vir die brief en vorms wat voltooi moet word: Vrywaringsvorms_POPIA_2021

.