Hoërskool Bellville

Ons webwerf is tans onder konstruksie

Handboekgelde betaalbaar

Ons herinner ouers wat nog nie hul kind se handboekgelde betaal het nie dat die bedrag ten bedrae van R600.00 teen 31 Oktober 2023 betaal moet wees. Indien u handboekgelde nie teen 31 Oktober 2023 betaal is nie en u geen skriftelike reëling met die skool getref het nie, sal u kind nie handboeke kan ontvang nie. Stuur asseblief skriftelike reëlings na esmit@hsbellville.co.za. Dankie